nedeľa 24. novembra 2013

Milí čitatelia, ale sa nám ochladilo, čo?! Aj do Talianska už prišla zima a ja som bola nútená vytiahnuť zimný kabát. Ale aj tak je úplne neuveriteľné, že som ho do polovice novembra nepotrebovala. Teraz už len čakať na prvé snehové vločky, ktoré sa znesú z neba. 
Dnes vám chcem ukázať fotky, ktoré boli vyfotené na začiatku novembra, keď som bola pár dní doma navštíviť rodinu a priateľov. Čas uteká veľmi rýchlo a ani sa nenazdám a bude znovu so svojimi najbližšími. Dovtedy musím urobiť nejaké skúšky, ktoré ma do konca semestra neminú. 

Prajem vám krásnu nedeľu a úspešný týždeň! 

Dear readers, the weather gets really cold, huh?! The winter came also to Italy and I was forced to wear the winter coat. But it is incredible that I do not need it untile the middle of November. Now we will wait for the first snowflakes to fall from the sky. 
Today I want to show you the photos which were made at the beggining of the month when I was at home for a few days. Time flies very quickly and I will be back with my loved ones very soon. Until then I have to do some exams. 
I wish you a beautiful Sunday and a successful week!

sobota 9. novembra 2013

Možno sme sa zmenili, rozhodne sme dospeli a dúfam, že trochu zmúdreli, ale v každom prípade sme to stále my dve, dlhoročné priateľky, ktoré sa majú radi a ktoré, keď sa stretnú, zažívajú krásne spoločné chvíle. Spomienok máme veľmi veľa, väčšina z nich je nezabudnuteľná. Som za ne nesmierne vďačná a navždy zostanú v mojom srdci. 
Posledné fotky z víkendu, keď ma prišla navštíviť do Talianska moja drahá dlhoročná kamarátka. 


Perhaps we have changed, we definitely matured and hopefully we got a little wiser, but in any case we are still the two of us, longtime girlfriends who love and appreciate each other and when we meet, we always experience the beautiful moments together. We have a lot of memories, most of them are unforgettable. I am extremely grateful for them and they will remain forever in my heart. 
These are the last photos from the weekend, when my dear friend came to visit me in Italy.