pondelok 23. decembra 2013

Sú Vianoce, ten najkrajší čas v roku. Užite si každú jednu chvíľu strávenú s rodinou a milujúcimi ľuďmi. Som neskutočne rada, že môžem byť na Vianoce doma, je to krásny pocit a som veľmi šťastná. V sobotu som bola s mamkou nakúpiť ešte posledné maličkosti a zašli sme si spolu na kávu, takéto chvíle s ňou zbožňujem. Bolo hmlisté a studené ráno, rozhodli sme sa vyfotiť nejaké fotky, dúfam, ža sa vám budú páčiť tak, ako nám. Krásne sviatky vám želám! 


It's Christmas time, the most wonderful time of the year. Enjoy every single moment spent with family and loving people. I am extremely glad that I can be home for Christmas, it is a beautiful feeling and I'm very happy. On Saturday I did the last Christmas shopping with my mom and than we went for coffee together, I love these moments with her. It was foggy and cold morning, we decided to take pictures, I hope, you like them. I wish you a wonderful Christmas!sobota 14. decembra 2013

Štvrtok bol môj posledný deň zimného semestra. Je neuveriteľné ako to rýchlo ubehlo. Teraz sa môžem naplno pripravovať na Vianoce. V pondelok cestujem domov, kde strávim Vianoce s rodinou, už sa nemôžem dočkať. Dnes vám ukážem pár fotiek z môjho Instagramu z posledných dní. Prajem vám všetkým krásne strávený víkend!


Thursday was my last day of winter semester. It is incredible how quickly it passed. Now I can prepare for Christmas. On Monday I am going to home to spend Christmas with my family, I can not wait. Today I show you some Instagram photos from the last days. I wish you all a lovely weekend!


sobota 7. decembra 2013

Nebojte sa, stále zbožňujem svoj Chloé parfum, ktorý som si zamilovala a len tak sa ho nevzdám. Napriek tomu som cítila, že potrebujem zmenu. Zmena ročného obdobia = zmena parfému. Mala som chuť na príjemnú teplú vôňu, ktoré vás "zahreje" počas studených zimných dní. A našla som ju - nádherný Trussardi parfém s názvom My Name. Nemôžem byť viac spokojná. Akú vôňu práve používate? Meníte parfém podľa ročného obdobia?


Don't worry, I still love my Chloé perfume that I really like and I don't think to give up on him. Nevertheless, I felt I needed a change. Change of the seasons = change my perfume. I wanted a warm scent that will "warm" me during the cold winter days. And I found it - a wonderful Trussardi perfume called My Name. I could not be more satisfied. Which fragrance are you currently using? Do you change perfume with the seasons?utorok 3. decembra 2013

Ale nám to rýchlo ubehlo, však? Ja osobne stále nemôžem uveriť, že je tu december, posledný mesiac roka a zároveň ten najkrajší čas. Pomaly sa začínam pripravovať na Vianoce, na ktoré sa teším ako malé dieťa. Všade naokolo je cítiť vianočná atmosféra. Na Vianoce sa chystám domov, je možné, že už za necelé dva týždne budem cestovať domov za rodinou. Dnes vám chcem ukázať ešte posledné fotky, ktoré boli fotené, keď som bola doma na začiatku novembra. Ospravedlňujem sa za nízku kvalitu fotiek, vonku bola zima a ja som vám chcela ukázať nové šaty, z ktorých mám radosť. Prajem vám všetkým krásny zbytok týždňa! 


Time has passed so quickly, don't you think? I personally still can not believe that December is here, the last and most beautiful month of the year. I slowly begin to prepare for Christmas. From everywhere we can feel the holiday spirit. At Christmas, I am going home, it is possible that in just less than two weeks I will be traveling home. Today I want to show you the last photos which were taken when I was at home at the beginning of November. I would like to apologize for the poor quality of the photos, it was cold outside and I wanted to show you a new dress, which I like. I wish you all a wonderful week!
nedeľa 24. novembra 2013

Milí čitatelia, ale sa nám ochladilo, čo?! Aj do Talianska už prišla zima a ja som bola nútená vytiahnuť zimný kabát. Ale aj tak je úplne neuveriteľné, že som ho do polovice novembra nepotrebovala. Teraz už len čakať na prvé snehové vločky, ktoré sa znesú z neba. 
Dnes vám chcem ukázať fotky, ktoré boli vyfotené na začiatku novembra, keď som bola pár dní doma navštíviť rodinu a priateľov. Čas uteká veľmi rýchlo a ani sa nenazdám a bude znovu so svojimi najbližšími. Dovtedy musím urobiť nejaké skúšky, ktoré ma do konca semestra neminú. 

Prajem vám krásnu nedeľu a úspešný týždeň! 

Dear readers, the weather gets really cold, huh?! The winter came also to Italy and I was forced to wear the winter coat. But it is incredible that I do not need it untile the middle of November. Now we will wait for the first snowflakes to fall from the sky. 
Today I want to show you the photos which were made at the beggining of the month when I was at home for a few days. Time flies very quickly and I will be back with my loved ones very soon. Until then I have to do some exams. 
I wish you a beautiful Sunday and a successful week!

sobota 9. novembra 2013

Možno sme sa zmenili, rozhodne sme dospeli a dúfam, že trochu zmúdreli, ale v každom prípade sme to stále my dve, dlhoročné priateľky, ktoré sa majú radi a ktoré, keď sa stretnú, zažívajú krásne spoločné chvíle. Spomienok máme veľmi veľa, väčšina z nich je nezabudnuteľná. Som za ne nesmierne vďačná a navždy zostanú v mojom srdci. 
Posledné fotky z víkendu, keď ma prišla navštíviť do Talianska moja drahá dlhoročná kamarátka. 


Perhaps we have changed, we definitely matured and hopefully we got a little wiser, but in any case we are still the two of us, longtime girlfriends who love and appreciate each other and when we meet, we always experience the beautiful moments together. We have a lot of memories, most of them are unforgettable. I am extremely grateful for them and they will remain forever in my heart. 
These are the last photos from the weekend, when my dear friend came to visit me in Italy. 


štvrtok 31. októbra 2013

Keď žijete v zahraničí, naplno si uvedomíte, ako dôležitý je pre vás domov. Miesto, kde sa môžete vždy vrátiť a kde vás vaši milovaní privítajú s otvorenou náručou. Dnes večer odchádzam na pár dní domov za mojou rodinou a priateľmi. Asi vám nemusím hovoriť, ako veľmi sa teším. Potrebujem vypnúť a na chvíľu si odpočinúť a zmeniť prostredie. A samozrejme sa so všetkými potešiť. 
Prajem vám krásny koniec týždňa a ešte krajší víkend. 


When you live abroad, you can fully realize how important the home is for you. It's a place where you can always return, where your beloved ones will welcome you with open arms. Tonight I am going to home for a few days. I can't wait to see my family and friends. I need to switch off, relax for a while and change an environment a little bit. 
I wish you nice end of the week and even more beautiful weekend. 
nedeľa 27. októbra 2013

streda 23. októbra 2013

Prajem vám všetkým krásne ráno. Streda je jediný deň, kedy nemusím vstávať nehorázne skoro ráno, takže mám čas sa trochu dlhšie vyspať čo ma teší. Prežila som krásny víkend. V piatok ma prišla navštíviť do Talianska moja drahá kamarátka a bolo to jednoducho super. Mali sme sa moc krásne a užili sme si pár spoločných dní. Nasmiali sme sa, nakupovali sme, vypili veľa kávy a samozrejme sme vyfotili veľa fotiek. Dnes vám chcem ukázať pár fotiek z piatka. Dúfam, že sa vám budú páčiť a môžete sa tešiť na ďalšie. 


I wish to all of you a beautiful morning. Wednesday is the only day when I do not have to wake up very early in the morning so I can stay in my warm and cozy bed a little longer which is great. I spent very nice weekend. On Friday my dear friend came to visit me to Italy! We had an amazing time together, it was really great to have her here with me. We laughed a lot, we did some shopping, we drank a lot of coffee and of course we took a lot of photos. Today I want to show you photos from Friday. I hope you like them and you can look forward to more photos. sobota 12. októbra 2013

Aj v Taliansku sa nám už pekne ochladilo a daždivé a hmlisté dni prišli aj k nám. Našťastie, včera a dnes vykuklo slnko a vonku je naozaj krásne počasie, z čoho mám nesmiernu radosť. Za chvíľu to už bude mesiac, čo som začala druhý ročník vysokej školy, je to neuveriteľné ako ten čas rýchlo uteká. Ako som už písala v predchádzajúcom článku, zimný semester mi dáva zabrať, neustále som unavená a nemám na nič čas. Mám však aj jednu skvelú správu, v piatok za mnou príde na víkend moja drahá kamarátka, ktorú som dlhú dobu nevidela. Neskutočne moc sa teším! 

Dnes mám pre vás prichystané random fotky z Instagramu, ktoré som vyfotila v poslednej dobe, čo som prišla späť do Talianska. Dúfam, že sa vám budú páčiť. A neváhajte ma sledovať na Instagrame, kde sa snažím prispievať skoro každý deň. 

Aký ste mali týždeň? Čo plánujete na víkend? Bad and autumnal weather came also to Italy. In the past few days there were very cool and foggy days. Fortunately, yesterday and today the sun came out and there is a beautiful sunny weather outside which makes me really happy. It will be a month since I have started my second year of college, it is incredible how fast the time pass. As I wrote in previous post, this semester is very hard and difficult and I am always tired and I do not have time for anything. However, I also have one great news, on Friday my very dear friend is going to visit me here in Italy and I can not be happier. 

Today I want to show you some random photos from my Instagram which I took recently. I hope you like them. And feel free to follow me on Instagram, where I try to post almost every day. 

How was your week? What are your plans for the weekend?