nedeľa 24. novembra 2013

I hope you are doing good!

Milí čitatelia, ale sa nám ochladilo, čo?! Aj do Talianska už prišla zima a ja som bola nútená vytiahnuť zimný kabát. Ale aj tak je úplne neuveriteľné, že som ho do polovice novembra nepotrebovala. Teraz už len čakať na prvé snehové vločky, ktoré sa znesú z neba. 
Dnes vám chcem ukázať fotky, ktoré boli vyfotené na začiatku novembra, keď som bola pár dní doma navštíviť rodinu a priateľov. Čas uteká veľmi rýchlo a ani sa nenazdám a bude znovu so svojimi najbližšími. Dovtedy musím urobiť nejaké skúšky, ktoré ma do konca semestra neminú. 

Prajem vám krásnu nedeľu a úspešný týždeň! 

Dear readers, the weather gets really cold, huh?! The winter came also to Italy and I was forced to wear the winter coat. But it is incredible that I do not need it untile the middle of November. Now we will wait for the first snowflakes to fall from the sky. 
Today I want to show you the photos which were made at the beggining of the month when I was at home for a few days. Time flies very quickly and I will be back with my loved ones very soon. Until then I have to do some exams. 
I wish you a beautiful Sunday and a successful week!

5 komentárov: