utorok 22. decembra 2015

How many days left until Christmas?!

Drahí čitatelia, verte, či neverte, zajtra sú tu Vianoce. Neuveriteľné, pravda?! Tento rok Vianoce oslavujem v Taliansku. Mamka včera ráno prišla za nami, aby sme spolu oslávili sviatky. Ja sa domov chystám v nedeľu večer a po štyroch mesiacoch sa tam naozaj veľmi teším. Cítim potrebu zmeniť ovzdušie a samozrejme hlavne vidieť rodinu a priateľov. Ale dovtedy si chcem vychutnať vianočnú atmosféru, ktorú tento rok tak necítiť, hlavne kvôli počasiu, ktoré je veľmi netradičné. 

Prajem vám všetkým krásne prežité Vianoce v kruhu najbližších! 
Dear readers, believe me or not, Christmas is tomorrow. Unbelievable, right? This year I am staying in Italy for Christmas. My mom came yesterday so we can celebrate Christmas all together. I am going home on Sunday and after four months I am very excited to go there, especially to see my family and friends. But until then I want to enjoy Christmas time here, which this year is very difficult because of the unusual weather for this time of year. In spite of the fact that it does not feel like Christmas, I am sooooo excited. 

I wish you a Merry Christmas! 


4 komentáre: